Näringslivets Hus samlar kraften i det svenska näringslivet

Näringslivets Hus är ett nav för svensk företagsamhet. Här arbetar och möts Svenskt Näringsliv, näringslivsorganisationer, företag, beslutsfattare och opinionsbildare. Allt för ett bättre svenskt företagsklimat.

Stefan Fölster och Jonas Frycklund

Kontakt och bokning

Hitta hit

Näringslivets Hus
+4 68-553 430 00
Storgatan 19, 114 51 Stockholm
Sweden

Mötesansvarig

Anja Lindqvist
mote@naringslivetshus.se
072 146 49 86

Vi i Näringslivets Hus

Våning 1
Våning 2
Våning 3
Våning 4
Våning 5
Våning 6
Våning 7
Studiohuset våning 2
Studiohuset våning 3
Studiohuset våning 4
Studiohuset våning 5
Stallet våning 1
Stallet våning 2
Stallet våning 3