Näringslivets Hus samlar kraften i det svenska näringslivet

Näringslivets Hus är ett nav för svensk företagsamhet. Här arbetar och möts Svenskt Näringsliv, 35 näringslivsorganisationer, företag, beslutsfattare och opinionsbildare. Allt för ett bättre svenskt företagsklimat.

Vi arbetar för ett stärkt företagsklimat i Sverige

I huset påverkar och arbetar Svenskt Näringsliv och 35 näringslivsorganisationer för ett stärkt företagsklimat i Sverige.

Kontakt och bokning

Hitta hit

Näringslivets Hus
+4 68-553 430 00
Storgatan 19, 114 51 Stockholm
Sweden

Vi i Näringslivets Hus

Våning 1
Våning 2
Våning 3
Våning 4
Våning 5
Våning 6
Våning 7
Studiohuset våning 2
Studiohuset våning 3
Studiohuset våning 4
Studiohuset våning 5
Stallet våning 1
Stallet våning 2
Stallet våning 3