9 mars, 08:30 – 09:15

Varifrån ska framtidens kolatomer komma?

I en fossilfri framtid krävs fortfarande kolatomer som insatsvaror till industrin. Varifrån ska de komma?  

Kemiindustrin sitter på nycklarna för industrins gröna omställning, men utvecklingstakten styrs av de förutsättningar företagen får. Politiken behöver bana vägen. 

Välkommen till en husfrukost där Jonas Hagelqvist, VD på IKEM, och Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM, presenterar reformagendan ”Kemi är lösningen” med 21 förslag för industrins gröna omställning. 

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen. Teams-länk med kalenderinbjudan skickas också ut till de som prenumererar på nyhetsbrevet Nytt från Näringslivets Hus.