1 september, 08:30 – 09:15

Huset bjöd in till en energirik frukost

Elförsörjningen är en av de absolut hetaste frågorna inför valet och den diskuteras mycket på debattsidor och i andra medier. Men hur står det till med några av knäckfrågorna som politiken brottas med nu? 

På husfrukosten den 1/9 försökte vi reda ut några av de mest aktuella frågeställningarna: 

– Varför har vi elprisområden och hur fungerar de? Är det rimligt att vi har så olika priser i olika delar av landet? 

– Förslagen om elpriskompensation som nu presenterats – hur fungerar de och kommer de att kunna genomföras? 

– Finns det något bra sätt att lösa elsituationen inför vintern – vilka kortsiktiga lösningar står till buds? 

– Vad behöver göras långsiktigt för att Sverige ska ha ett hållbart elsystem? 

Svenskt Näringslivs chef för hållbarhet och infrastruktur, Marie Trogstam inledde, och därefter samtalade Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy på Svenskt Näringsliv, med Jesper Gyberg Ek, klimatpolicyansvarig på Svenskt Näringsliv, kring elfrågorna och kring vad politiken nu behöver ta tag i.

Live i Näringslivets Hus eller via Teams.