8 december, 08:30 – 09:15

Per Schlingmann: – Jag väljer att vara en aktiv, orolig optimist

Det sade Per Schlingmann när han talade på Husfrukost den 8 december.

Trots pandemi, krig och klimatförändringar tycker han att det är viktigt att försöka se positivt på framtiden. Också för att detta kommer att leda till stora förändringar.

Så här ser hans spaning ut:

1. Vi samlar oss mer i våra egna regioner vilket ersätter globaliseringen.

2. Klimatomställningen utgör grunden för en helt ny tillväxtfas. Spännande innovationer och entreprenörskap är hoppfulla ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att gå längre än politiken får man som företag också en konkurrensfördel.

3. Städer förändras – vi går mot ett nätverk av kvarter.

4. Ett förändrat arbetsliv med mer hybridarbete kommer att förändra det framtida ledarskapet.