14 mars, 08:30 – 09:15

Vad gör det finanspolitiska ramverket?

Det finanspolitiska ramverket har funnits i snart trettio år. I takt med att samhället och ekonomin utvecklas väcks regelbundet frågan om ramverkets mål och utformning behöver revideras. På senare tid har frågan diskuterats flitigt bland politiker och ekonomer. Begrepp som offentlig skuldsättning, överskottsmål och investeringsskuld har hamnat i centrum för debatten. 

Vad innebär ramverket och varför är frågan viktig för SNMO? För det redogör Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom och Katarina Wagman, chef Ekonomifakta vid ett frukostseminarium den 14 mars.

I Restaurangen i Näringslivets Hus kl. 8.30-9.15. Frukost serveras från kl. 8.15.

Till Husfrukost på Teams

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen.