26 januari, 08:30 – 09:15

– Hållbarhet för transportsektorn är en hygienfråga

Att minska transportsektorns klimatpåverkan för att bidra till att Sverige senast år 2045 blir klimatneutralt är transportsektorns enskilt viktigaste fråga. Och det är möjligt, men transportsektorn klarar det inte på egen hand. 

På Transportföretagens Husfrukost deltog tre medlemsföretag som alla ligger i framkant i omställningen: Per Tunell, Group Sustainability & Business Developer, Wallenius Marine AB, Erik Alfredsson, vd, Alfredssons Transport i Norrköping och Ulrika Matsgård, vd, BRA.

Och att hållbarhet är hygienfråga för transportsektorn var det samlade budskapet från dem alla.

– Om man tänker rätt är det snart inte dyrare att vara fossilfri, oavsett om det gäller flyg, sjöfart eller transport. Samtidigt krävs förutsättningarna för att lyckas. Vi måste alla hjälpas åt för att komma över den puckeln – företagen i transportnäringen, politiken och våra kunder och resenärer.

Inledde gjorde Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och samhällspolitiska chef Tina Thorsell.

Här finns Transportföretagens Näringspolitiska Program 2023 att ladda ner.