18 augusti, 08:30 – 09:15

Svensk Handel: ”Vi är stolta över att vara med och bidra till arbetstillfällen, skatteintäkter och välfärd i vårt land”

Höstens första Husfrukost den 18 ugusti gästades av Svensk Handels nytillträdda vd Sofia Larsen

Svensk Handel står för en femtedel av Sveriges sysselsättning – inom detaljhandel, partihandel och e-handel. Samtidigt står branschen inför en stor transformation, på grund av globaliseringen och handeln över landsgränser, men även genom den digitalisering som pågår.

– Vi konsumenter är duktiga på att jämföra priser och produkter vilket innebär att affärsmodeller behöver förändras. Vi köper också mer digitalt och förväntar oss en sömlös upplevelse mellan fysisk butik och e-handel. Detta ställer ökade krav på kompetensförsörjningen framåt, berättar Svensk Handels vd Sofia Larsen som tillsammans med sin organisation just nu jobbar med att ta fram en Framtidsagenda.

– Liksom andra branscher ser vi utmaningar att hitta rätt kompetens nu när butiker till viss del blir mer av showrooms med en tydlig onlinekoppling. Den här diskussionen för vi exempelvis med Handelshögskolan och universiteten.

Samtidigt som handeln behöver spetskompetens inom digital affärsutveckling, är branschen också näringslivets största arbetsgivare liksom en av de viktigaste avseende ungdoms- och instegsarbeten. Var femte anställd inom handeln är under 24 år och av den halva miljon människor som arbetar inom handeln, en tiondel av landets arbetstagare, omsätts 130.000 människor – varje år.

Handelns betydelse är alltså stor för sysselsättningen och därmed också samhällsekonomin.

– Handeln finns där folk bor. Vi har arbetstillfällen över hela landet och är näringslivets största arbetsgivare. Vi är stolta över att vara med och bidra till arbetstillfällen, skatteintäkter och välfärd i vårt land, säger Sofia Larsen.

Efter en pandemi som slog hårt mot delar av handeln, infann sig en kort återhämtning under 2021. Men nu håller svenskarna hårdare i plånboken igen. Till skillnad mot under pandemin, slår lågkonjunkturen mot hela branschen och inte mot delar:

– Vi är oroliga och våra siffror visar att framtidstron är mörk.

Sista kvartalet har prisökningarna varit högre än någonsin vilket har inneburit ett dramatiskt marginaltapp för branschen. Inköpspriserna har stigit med 28% samtidigt som prisökningen mot kund enbart ligger på cirka 6%. Konkurrensen är dessutom stenhård. Data visar tydligt att det narrativ som nu byggs upp – att handeln passar på att öka sina priser och vinster – inte alls stämmer.

Framåt har Svensk Handel två prioriteringar avseende sitt påverkansarbete:

Stärkt konkurrenskraft

Varor handlas globalt men kostnaderna för arbetskraften är lokala. Svensk Handel driver frågan om lägre arbetsgivaravgift för branschen för ökad global konkurrenskraft.

Trygghet och säkerhet

Varje år stjäls det för 8, 5 miljarder samtidigt som handeln årligen lägger 11 miljarder på förebyggande arbete för att minska stölderna. Svensk handel vill bidra till tryggare och levande stadskärnor. Viktigt är dessutom möjligheten till tillträdesförbud samt att de som utför brotten verkligen lagförs.