16 mars, 08:30 – 09:15

Strategiska råvaror – nyckeln till grön omställning

Skogen och malmen – svenska naturresurser – lade en gång grunden till industrier som byggde vårt välfärdssamhälle. 

Idag är samma ryggradsindustrier en förutsättning för en global grön omställning och en hållbar utveckling i hela landet. Samtidigt finns utmaningar och möjligheter – kopplat till markanvändning, cirkularitet, energiförsörjning och transporter. Allt detta i ljuset av en ny geopolitisk verklighet där tillgången till råvaror spelar en central roll.

På Husfrukost 16 mars fick vi lyssna till Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna, Maria Sunér, vd Svemin, och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör Jernkontoret. Emma Härdmark, kommunikationsdirektör, Svemin, ledde samtalet.

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen. Teams-länk med kalenderinbjudan skickas också ut till de som prenumererar på nyhetsbrevet Nytt från Näringslivets Hus.