30 november, 08:30 – 09:15

Ska hela Sverige leva?

Hela Sverige ska leva. Så har det låtit i politiken genom alla år. Men är det verkligen så?

Joakim Broman är redaktör vid Timbros nätmagasin Smedjan.
I sin bok ”Döden vid Faxälvens strand” utgår han från barndomens Ramsele i Ångermanland och analyserar en populär parolls faktiska genomslag i de senaste decenniernas politiska prioriteringar.

Välkommen till Husfrukost och ett samtal mellan Joakim Broman och Lydia Wålsten, biträdande chef på Timbro.

I Projektrummet i Näringslivets Hus kl. 8.30-9.15. Frukost serveras från kl. 8.15.

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen. Teams-länk med kalenderinbjudan skickas också ut till de som prenumererar på nyhetsbrevet Nytt från Näringslivets Hus.