27 oktober, 08:30 – 09:15

Johan Sjöberg: – Kriget är ett chicken race

Det sade Johan Sjöberg, expert på försvars- och säkerhetsfrågor på Svenskt Näringsliv, på Husfrukost den 27 oktober.

Han utvecklar:

– Ryssland har förlorat fem-tio procent av sin förmåga, inte mer, och de har dessutom inte använt sin mest avancerade utrustning. Man kastar inte allt mot ”proxyn”, säger Johan Sjöberg och fortsätter:

– EU:s sammanhållning är en unik framgångssaga, men sanktionerna enkom kommer inte att ändra något säkerhetspolitiskt förrän om några år om de får fortsatt verka.

Avseende hur kriget påverkar företag och handelsrelationer upplever företagen brist på vissa varor och tjänster, leveransförseningar men främst stigande priser. Läget är nu något bättre än i maj, men samtidigt sämre än innan kriget bröt ut.

En prioriterad fråga under 2023 är också den om totalförsvaret utveckling i Sverige.

– Totalförsvarsplaneringen måste fullt ut beakta de förutsättningar och den kontext som privata företag har och verkar inom, inte minst vad avser finansiering av näringslivets roll inom totalförsvaret, arbetsrättsliga aspekter och utbyte av information. 

Svenskt Näringslivs hemsida kan du följa och läsa Johan Sjöbergs artiklar om det säkerhets- och försvarspolitiska läget.