12 oktober, 08:30 – 09:15

Så bidrar samhällsaktören Ung Företagsamhet i en orolig tid

Att redan i skolan få möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor ger kraft till en positiv samhällsförändring och ett mer
jämställt näringsliv menar Ung Företagsamhet.

Välkommen att träffa och lyssna till organisationens nytillträdda vd Tove Jarl, med
kollegor, som berättar mer. Vill du vara med och bygga ett samhälle där alla unga får
utveckla sin företagsamhet? Under Husfrukosten berättar Ung Företagsamhet om hur du kan bli rådgivare till ett UF-företag.

I Restaurangen i Näringslivets Hus. Frukost serveras från kl. 08.15.

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen. Teams-länk med kalenderinbjudan skickas också ut till de som prenumererar på nyhetsbrevet Nytt från Näringslivets Hus.