21 mars, 08:30 – 09:15

Pisa 2022  – hur går det för svensk skola?


Skoldebatten är fortsatt het, inte minst efter de svenska elevers försämrade resultat i senaste PISA-mätningen. Skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren har fördjupat sig i PISA 2022 och kan nu berätta: Hur illa är det ställt, egentligen? Vad verkar fallet bero på? Och vad kan vi göra för att resultaten ska vända uppåt igen?

Medverkande:

Gabriel Heller Sahlgren, Forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och London School of Economics med fokus på utbildningsekonomi.

Gustav Blix, Policyexpert grundskola, Svenskt Näringsliv

I Restaurangen i Näringslivets Hus kl. 8.30-9.15. Frukost serveras från kl. 8.15.

Till Husfrukost på Teams

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen.