9 juni, 08:30 – 09:15

”Om inte varor korsar gränser, kommer soldater att göra det”

Ända sedan slutet av första världskriget har ICC arbetat för att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd.

Tillsammans med sina medlemmar arbetar ICC, som näringslivets globala röst, för frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer. Nätverket sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO.

Under maj av 2022 flyttade ICC Sverige in i Näringslivets Hus. Möt tf VD Henrik Blomqvist och kommunikationschef Kajsa Persson-Berg och lyssna till ICC:s planer framåt.