25 oktober, 14:00 – 15:30

Ny klimatpolitik? Vad betyder det för transportsektorns omställning?

Regeringen har gett professor John Hassler i uppdrag att analysera vad EU:s nya klimatpaket kan innebära för den svenska klimatpolitiken.

Hur ser en samhällsekonomisk effektiv klimatpolitik ut och vilka förutsättningar behövs för att Sverige ska nå klimatmålen? Vad får den nya spelplanen för konsekvenser för transportsektorn och för de olika energibärarna?

Program, Wallenbergaren, Näringslivets Hus:

14.00-14.05: Välkommen, dagens program
Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige

14.05-14.30: Presentation av utredningen
Professor John Hassler, regeringens utredare

14.30-14.55: Panelsamtal transportslag
Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart, Fredrik Kämpfe, branschef flyg, Transportföretagen, Sofia Linder, chefekonom, Mobility Sweden, Tina Thorsell, chef samhällspolitik, branschchef väg, Transportföretagen

14.55-15.15: Panelsamtal energibärare
Sara Emanuelsson, energipolitisk chef, Energiföretagen, Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige, Anders Norén, hållbarhetschef, Drivkraft Sverige

15.15-15.25: Återkoppling på panelernas input
Professor John Hassler, Regeringens utredare

15.25-15.30: Avslutning
Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige