7 mars, 08:30 – 09:15

Näringslivet och jämställdheten – vad händer egentligen?

Ja, vad händer egentligen i näringslivet och hur ser man på jämställdheten? Under en Husfrukost diskuterar vi hur det ser ut med kvinnor och mäns möjligheter i näringslivet och besvarar morgonens huvudfråga: Vad gör sfären i jämställdhetsfrågan? 

I panelen resonerar Mattias Dahl, vvd och chef arbetsgivarfrågor Svenskt Näringsliv, Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad Svenskt Näringsliv, Johanna Linder, branschutvecklare kompetensförsörjning Transportföretagen och Maria Andersson, affärsområdeschef på Team Olivia,kring aktuella utmaningar och visar hur näringslivssfären tar sig an dessa för att säkra kompetens, konkurrenskraft och tillväxt. Samtalet leds av Isabelle Galte Schermer, jämställdhetsexpert Svenskt Näringsliv.

I Restaurangen i Näringslivets Hus kl. 8.30-9.15. Frukost serveras från kl. 8.15.

Till Husfrukost på Teams

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen.