20 oktober, 08:30 – 09:00

Låt yrkesutbildningen lösa kompetenskrisen

Peter Thomelius och Elin Kebert på Husfrukost i Näringslivets Hus.

Yrkesutbildningsveckan:
– Alla medlemsföretag har ett stort behov av yrkesutbildningar på gymnasienivå, men ungdomsutbildningarna räcker inte till för att försörja behoven. Därför är Yrkesvux och arbetsmarknadsutbildning viktiga för att säkra kompetensförsörjningen.

Det menar Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning på Byggföretagen och Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita, som på Husfrukost den 20 oktober pratade om vad som behöver förändras.

De ser ett behov av en sammanhållen politik för kompetensförsörjningen där pengarna för yrkesutbildning verkligen når fram.

– Också Yrkeshögskolan är enormt viktig och kanske det bästa som har hänt under de senaste 20 åren eftersom arbetslivet har stort inflytande.

– Samtidigt behöver vi se en större flexibilitet hos arbetsförmedlingen som också måste prioritera dem som står nära arbetsmarknaden: en matchning mot lediga jobb och utbildning, ökade medel och större flexibilitet krävs.

– Bekymmersamma är också signalerna om minskad arbetskraftsinvandring. Många av medlemsföretagen inom Visita kommer att få det svårt att rekrytera nu.