23 maj, 08:30 – 09:15

Kan man mäta skolkvalitet med förädlingsvärde?

Ständigt debatteras betygen. Ska vi ta bort F-betyget eller inte? Ska vi alls ha betyg i skolan? Och vilken information ger egentligen betyget?

Allt fler intresserar sig för att hitta mått som mäter kunskapsutvecklingen. I Sverige finns några kommunala och några fristående skolhuvudmän som har börjat använda modeller för att få en bild av det så kallade förädlingsvärdet.

Detta diskuterades vid ett frukostseminarium med Friskolornas riksförbund.