9 februari, 08:30 – 09:15

– Vi kan inte prata om forskning och innovation utan att prata immaterialrätt

Immaterialrätt kan te sig som något abstrakt, men i praktiken har den stor betydelse för många olika typer av företag, inte minst inom offentlig upphandling.

På Husfrukost fick vi lyssna till Marie Kumlin, chefsjurist Tyréns Sverige AB, och Christina Wainikka, policyexpert på Svenskt Näringsliv. 

– Effekten av att offentliga upphandlare kräver äganderätt snarare än nyttjanderätt vid upphandling blir att man låser in innovationer – och det kan aldrig vara bra, sade Christina Wainikka.

Marie Kumlin:

– Vi måste kunna få utväxling av våra investeringar i innovationer.

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen. Teams-länk med kalenderinbjudan skickas också ut till de som prenumererar på nyhetsbrevet Nytt från Näringslivets Hus.