10 november, 08:30 – 09:15

Friskolereformen 30 år senare – vad händer nu?

– Vi ser en mycket oroande utveckling där fler och fler elever lämnar skolmiljön och blir ”hemmasittare”. En viktig del av vägen framåt är förbättrad statistik över såväl elevers frånvaro som deras kunskapsnivå över tid. Vi behöver också förbättra kunskapsöverföringen mellan skolhuvudmän så att man verkligen jobbar för att varenda elev i Sverige ska kunna få den utbildning de har rätt till och som passar just den eleven.

Det sade Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund i ett samtal på morgonens Husfrukost med Aaron Israelson, näringspolitiskt ansvarig.

I år är det 30 år sedan friskolereformen klubbades igenom i Sveriges riksdag. Ett beslut som var förankrat inom både S och M och som sedan dess gjort det möjligt för elever och föräldrar att sätta elevens behov framför geografisk närhet.