25 april, 08:30 – 09:15

Företagsspioneri som hot – då och nu

De ökade geopolitiska spänningarna har satt frågan om företagsspioneri på agendan. I Sverige borde dock frågan varit på agendan hela tiden med tanke på både hotbilden och en bristande lagstiftning. Ett exempel är de lärdomar som kan dras av ett fall där Ericsson utsattes för företagsspioneri för mer än 20 år sedan. Vad var det egentligen som hände? Varför leder den domen till att det fortfarande kan sägas att den svenska lagen är ihåligare än en schweizerost?

Till vår hjälp att diskutera politiska läget har vi Christina Wainikka, immaterialrättsexpert på Svenskt Näringsliv och Markus Küchler, idag IT Säkerhetschef vid Epiroc, då Ericsson anställd och internutredare av det så kallade ”Ericsson-fallet”.

I Restaurangen i Näringslivets Hus kl. 8.30-9.15. Frukost serveras från kl. 8.15.

Till Husfrukost på Teams

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen.