9 november, 08:30 – 09:15

Det femte transportslaget: Vad betyder drönare för svenskt näringsliv?

EU och Sverige förbereder sig för drönarnas intåg i samhällsplaneringen. Redan idag effektiviserar drönare arbeten inom skogs- och jordbruksnäringen, byggbranschen och energisektorn samt levererar hjärtstartare i Sverige.

Till OS i Paris skall en första eVTOL transportera människor och flera flygande taxiprojekt närmar sig certifiering. Drönare som transportslag är snabbt, fossilfritt och kostnadseffektivt, vilket ger stora möjligheter till effektivisering. De regelverk som nu håller på att konstrueras kommer påverka konkurrenskraften hos svenska företag.

Det är tydligt att drönare är ett område som berör hela det svenska näringslivet. Hör bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson i samtal med Transportföretagens samhällspolitiska chef Tina Thorsell, branschchef Fredrik Kämpfe och näringspolitisk expert Victoria Barrsäter berätta mer om insikter, pågående samarbeten och hur andra branscher ser på drönarutvecklingen. 

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen. Teams-länk med kalenderinbjudan skickas också ut till de som prenumererar på nyhetsbrevet Nytt från Näringslivets Hus.