11 maj, 08:30 – 09:15

– Lågkonjunkturen riskerar att förlängas och fördjupas

Företag och hushåll pressas nu av kraftiga pris- och ränteökningar, vilket har lett till stora nedväxlingar av företagens förväntningar på sin förmåga att investera och skapa jobb. 

På Husfrukost den 11 maj gav Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt sin syn på det ekonomiska läget – och vilka reformer som behövs för att Sverige ska styra skutan mot tillväxt och ökad sysselsättning.

– Lågkonjunkturen riskerar nu att förlängas och fördjupas av en bristande framtidstro hos såväl konsumenter som företag i Sverige. Det är viktigt att regeringen i höstens budget stimulerar företagande och arbete. 

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen. Teams-länk med kalenderinbjudan skickas också ut till de som prenumererar på nyhetsbrevet Nytt från Näringslivets Hus.