13 maj, 09:00 – 10:00

Boklansering i Näringslivets Hus

Under fredagen 13 maj anordnade Näringslivets Hus en välbesökt After Work om reformantologin Förändra er eller dö, där flera av skribenternas reformförslag diskuterades.