22 september, 08:30 – 09:15

Är Sverige korrupt?

Sverige är känt för sin låga grad av korruption. Men stämmer det verkligen fortfarande?

Exempelvis har svenska storbolag, under de senaste åren, betalat miljardbelopp i företagsbot för mutbrott i USA.  Vi läser också om hur myndighetspersoner samarbetar med kriminella som är kopplade till organiserad brottslighet. 

Under Husfrukosten den 22 september samtalade Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Hayaat Ibrahim med Göran Grén, avdelningschef företagsjuridik på Svenskt Näringsliv, om hur det ser ut i Sverige, hur organisationer och företag kan arbeta för att förebygga korruption, och hur IMM kan stötta det arbetet.

– En mycket vanlig missuppfattning är att en muta bara kan vara materiell, men en muta kan också vara något immateriellt, berättade Hayaat Ibrahim.

– En annan vanlig missuppfattning är att det finns en beloppsgräns för vad som utgör en muta. Även en sallad på 65 kronor har bedömts utgöra en muta. Det är snarare risken för påverkan som ska vara utgångspunkten.

Live i Näringslivets Hus eller via Teams.