18 oktober, 08:15 – 09:30

Är friskolor överkompenserade?

I skoldebatten tycks många utgå från att friskolorna är överkompenserade – och att kommunala skolor får för lite skolpeng i förhållande till det större uppdrag de har. Men stämmer det?

I en färsk rapport har Mikaela Valtersson, på uppdrag av Friskolornas riksförbund,
undersökt hur det ser ut i 32 kommuner runt om i landet. Är skolpengen verkligen
likvärdig? Får eleverna samma förutsättningar oavsett val av skola?

Friskolornas riksförbund bjuder in till ett frukostseminarium med rapportförfattaren
Mikaela Valtersson, Josefin Malmqvist, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Per Larson, ansvarig för kommunal ekonomi på PwC, och Per-Arne Andersson, ordförande i Friskolornas riksförbund.

I Projektrummet, Näringslivets Hus.