14 december, 08:30 – 09:15

40 år sedan löntagarfonder – men vad hände sedan?

Många böcker handlar kampen mot löntagarfonder. Men vad hände egentligen sedan? Om detta handlar Rikard Westerbergs bok ”Sista striden det är, historien om löntagarfonderna”. 

Rikard Westerberg som är ekonomhistoriker och forskare vid Handelshögskolan beskriver inte bara näringslivets kamp fram till demonstrationen för i år 40 år sedan, utan även hur fonderna infördes och sedermera avvecklades av regeringen Bildt 1991.

Lyssna till Rikard Westerberg i ett samtal med Anders Ydstedt, kommunikationsrådgivare på Svenskt Näringsliv. Ett antal exemplar av boken kommer att delas ut på plats. Kom i god tid och försäkra dig om en spännande julläsning.

I Restaurangen i Näringslivets Hus kl. 8.30-9.15. Frukost serveras från kl. 8.15.

Till Husfrukost välkomnar vi medarbetare i SNMO, Näringslivets Hus, och andra näringslivsintresserade att lyssna till intressanta samtal och själva delta i diskussionen.

Rikard Westerberg och Anders Ydstedt