Byte av brandlarm i Näringslivets Hus

Med start i vecka 16 och under våren-sommaren kommer det befintliga brandlarmet i hela fastigheten att bytas ut – den nuvarande utrustningen är daterad och behöver därför moderniseras.

Arbetet kommer att inledas på Storgatan nu i maj. Därefter fortsätter arbetet i Studiohuset och Stallet under juni, följt av källarplanen under juli.

Vecka:
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
29-30
31
Våning:
7
8
6
5
4
3
2
1
Studiohus/stall
0-6 Studiohus
0-6 Studiohus
K1
K2
K3

Vad som ska göras

Gammal utrustning ska tas bort, nya brandlarmcentraler ska få nya lägen, kablar ska dras och detektorer ska bytas ut.

Arbetet innebär att det till och från under kontorstid kommer att vara folk i lokalerna under berörda veckor från entreprenören Newsafe.

Efter bytet ska det nya systemet testas. Detta kommer att göras utanför kontorstid.

Hantering av tillfälligt larm

Under ombyggnationen kommer ett tillfälligt utrymningslarm att installeras på respektive våningsplan som detekterar och varnar vid brand på aktuellt våningsplan. Detta tillfälliga larm kopplas till Tempest som vid brand på aktuellt våningsplan kan aktivera utrymningslarm för övriga delar av huset.

Vid brand i annan del av byggnaden kommer Tempest/Coor att manuellt aktivera utrymningslarm på aktuellt våningsplan som byggs om.

Ljudpåverkande arbeten

Ljudpåverkande arbeten som exempelvis att borra/skruva i betongväggar, förläggs i första hand till före kl. 08.00 eller efter kl. 18.00. Om det blir aktuellt med mer omfattande ljudpåverkande arbete kommer Newsafe att flagga för detta i god tid och tidpunkten samordnas med övriga aktiviteter i huset.

Arbetsledare hos entreprenören Newsafe är Pontus Ottestig. Om det finns frågor eller behov att kommunicera med Newsafe direkt under pågående arbete, nås Pontus här:

Pontus Ottestig pontus.ottestig@newsafe.se, 08-470 47 18